De School

De Runde is een openbare basisschool. Dat betekent dat we werken vanuit kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ze ook hebben. Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en levensbeschouwelijke overtuiging. We besteden actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Iedereen heeft recht van spreken en iedereen doet ertoe!
Er gaan ca. 100 kinderen naar school, verspreid over 5 groepen. Er is in het gebouw ook een voorschool aanwezig. Deze wordt bezocht door peuters, in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar. In de huidige groep zitten 8 kinderen.
Meer informatie over onze school vindt u in de link naar de schoolgids. Hier vindt u niet alleen informatie over de dagelijkse gang van zaken, maar ook informatie over o.a. opbrengsten, scores en inspectierapporten.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden