Medezeggenschapsraad (MR)

Aan elke openbare school is een democratisch gekozen medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat uit 6 leden:
•    3 ouders (die gekozen worden)
•    3 teamleden
De locatiedirecteur is adviserend lid van de MR.

De leden van de MR worden voor 3 jaar gekozen. Op de vergaderingen van de MR komen inhoudelijke, organisatorische en onderwijs ondersteunende activiteiten aan de orde. De vergaderingen vinden 7 keer per jaar plaats. (zie jaarkalender). De MR vaardigt een lid af naar de vergaderingen van de Gemeentelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:

Oudergeleding:

  • Dhr. Venema 
  • Dhr. Groenheyde (voorzitter) GMR
Personeelsgeleding:
  • Grietje Havinga
  • Janet Haneman
  • Linda Hobers

Adviserend lid: Yvonne Gerdes (locatiedirecteur)

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden