Het team van de Runde

De directie
Het team van obs de Runde maakt deel uit van het onderwijsteam van Cluster 2 van de openbare scholen in Emmer-Compascuum. Het cluster bestaat naast obs de Runde uit obs de Bente, obs de Dreef en obs de Meent. Jeroen Imbos is als clusterdirecteur eindverantwoordelijk voor de vier scholen van cluster 2. De locatiedirecteur, Yvonne Gerdes, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op De Runde.

  
De groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de processen in de groep. We streven er naar om niet meer dan twee “vaste” leerkrachten per groep te hebben. Naast de lesgevende taken en de andere taken die bij het groepsgebeuren horen, hebben de leerkrachten ook nog andere taken zoals het organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten.

De leerkrachten zijn als volgt over groepen verdeeld:

Groep 1/2 Linde Evers (maandag t/m donderdag. Kleuters zijn op vrijdag vrij)
Groep 3/4 Gerda Luiken en Linda Hobers
Groep 5 Janet Haneman op maandag t/m woensdag
Groep 6 Grietje Havinga op maandag t/m woensdag
Groep 5/6 Marieke Lange op donderdag en vrijdag
Groep 7 Alicia Tibbe (als vervangster voor Janneke Lamain)
Groep 8 Marloes Menzen
   


 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden