Het team van de Runde

De groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de processen in de groep. We streven er naar om niet meer dan twee “vaste” leerkrachten per groep te hebben. Naast de lesgevende taken en de andere taken die bij het groepsgebeuren horen, hebben de leerkrachten ook nog andere taken zoals het organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten.

De leerkrachten zijn in schooljaar 2021-2022 als volgt over groepen verdeeld:

Groep 1/2 Juf Stefanie de Ridder
Groep 3/4 Juf Gerda Luiken en juf Linda Hobers
Groep 5/6 Juf Janet Haneman en juf Grietje Havinga 
Groep 7 Juf Alice Trip (en juf Janet Haneman op de vrijdagmiddag) 
Groep 8 Juf Marloes Menzen
   

Locatiedirecteur; Yvonne Gerdes

Intern begeleider: Alie Breider (tevens vertrouwenspersoon)


 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden